آموزشگاه اندیشگان برتر

برتر

آموزشگاه اندیشگان برتر با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان یکی از زیر مجموعه های بنیاد حقوقی سخن آرا، با به کارگیری متخصیصن توانمند تنها مرجعی است که آمادگی دارد تا با ارائه دوره های آموزشی مرتبط با تمام حوزه های حقوقی، دوره های پودمانی مناسب کسب و کارها و فعالیت های سازمانی، امور بانکی و بورسی، مشاوره و آموزش فعالیت در حوزه فن آوری های نوین مرتبط با صنایع و بازرگانی و انرژی و محیط زیست، برگزاری دوره های مشترک با دانشگاههای داخلی و خارجی، برگزاری همایش های کاربردی و مورد نیاز سازمان ها و نهادهای اداری و شرکت ها ی خصوصی نقش خود را به عنوان یک مرجع تخصصی ایفا نماید و با به کارگیری ابزارهای متناسب گامی موثر برای آگاهی رسانی عمومی و تقویت فرهنگ گفتگو محور بردارد.

‫0/5 ‫(0 نظر)