نظرات مشورتی

این بنیاد با ارائه دیدگاههای کارشناسی خود و با امعان نظر به آخرین تغییر و تحولات بعمل آمده در قوانین به اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره می دهد. مشاوره های این بنیاد از طریق همکاران ما که عمدتاً از اساتید دانشگاه ، دارندگان سابقه قضایی ، وکلاء برجسته و دارندگان مدارک دکترای حقوق و درعین حال ، تجربه کافی در زمینه های مختلف حقوقی می باشد، بعمل می آید. در مواردی که موضوع نیاز به کنکاش و بررسی فنی و موشکافانه داشته باشد، مراتب به هیات عالی بنیاد متشکل از تمامی همکاران ما، ارجاع و نظریه هیات عالی اخذ می گردد.

دفتر دکتر پهلوان زاده بهترین وکیل ملکی کرج و تهران
‫0/5 ‫(0 نظر)