بنیاد حقوقی سخن آرا

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب

شعبه کرج: فلکه اول گوهردشت

مواردی که در این مطلب می‌خوانید

اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری

ارتباط مستقیم با مشاور و وکیل متخصص

نگران نباشید، موسسه حقوقی سخن آرا در کنار شماست
اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری

کمیسیون ماده صد شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات فنی، شهرسازی، ایمنی و بهداشتی را دارا می باشد. ماده 100 قانون شهرداری ­ها، دارای 11 تبصره می باشد که کمیسیون ماده 100 شهرداری با توجه به این 11 تبصره به تخلفات رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.

اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده صد شهرداری :

1) نماینده وزارت کشور (منتخب وزیر کشور)

2) نماینده دادگستری (منتخب قوه قضائیه)

3) نماینده شورای اسلامی (یک نفر از اعضاء انجمن شورای اسلامی شهر منتخب انجمن شورا)

4) نماینده شهرداری (لازم به ذکر است نماینده شهرداری در کمیسیون حق رأی ندارد و تنها جهت ارائه توضیحات در جلسات شرکت می نماید)

لازم به ذکر است جهت تشکیل جلسه و صدور رأی، حضور سه عضو ذکر شده در بالا الزامی بوده و امضاء هر سه نفر می بایست در رأی صادره درج گردد.

کمیسیون ماده 100 شهرداری عکس شهر

عمده تخلفات ساختمانی که در کمیسیون ماده 100 شهرداری ها به آن ها رسیدگی می گردد، به شرح ذیل می باشند :

1) احداث بنا بدون مجوز و پروانه ساخت

2) احداث بنا خارج از پروانه ساخت یا مازاد بر آن

3) عدم احداث پارکینگ یا احداث پارکینگ غیرقابل بهره برداری

4) عدم استحکام بنا

5) عدم رعایت ضوابط فنی، شهرسازی، بهداشتی در احداث بنا

6) تغییر کاربری غیرمجاز

7) تخلف مهندس ناظر ساختمان

8) تجاوز به معابر شهری

با توجه به نوع تخلفات صورت گرفته و نیز کاربری ملک، رأی صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری­ها می­تواند منجر به اخذ جریمه، تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت توسط شهرداری یا تخریب تمام یا بخشی از بنای احداثی شود که این رأی ظرف مهلت 10 روز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی بوده و مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری می باشد.

رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده صد در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و رأی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ها قطعی محسوب شده و لازم الاجرا می باشد.

در صورت وجود شرایط ذیل، رأی صادره از کمیسیون می تواند منجر به تخریب بنا شود:

1) ساخت بنا بدون پروانه ساخت

2) احداث بنا برخلاف پروانه ساخت

3) ساخت بنا در ملک متعلق به شخص دیگر

4) ساخت بنا با کاربری غیرقانونی

5)  ساخت بنا برخلاف اصول فنی و شهرسازی، ایمنی و بهداشتی

6) عدم امکان تغییر در بنای ساخته شده جهت رفع ایرادات و تخلفات

7) عدم پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد شهرداری توسط مالک یا سازنده بنا یا ذینفع

در صورتی که رأی صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری منجر به پرداخت جریمه گردد، می بایست موارد ذیل رعایت شود:

1) میزان جریمه تعیین شده بیشتر از حد قانونی آن نباشد.

2) چنانچه مالک موارد تخلف را رفع نماید، کمیسیون ماده صد حق تعیین جریمه را نخواهد داشت.

3) میزان جریمه تعیین شده می بایست براساس ارزش بنا در تاریخ ابلاغ رأی باشد.

چگونگی اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری:

چنانچه رأی صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری ها قطعی باشد برای اعتراض به این رأی می بایست با تنظیم دادخواست اعتراض نزد دیوان عدالت اداری اقدام گردد. مهلت ثبت این اعتراض سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد. بدین منظور شخص ابتدا می بایست نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نماید، سپس با تنظیم متن دادخواست و ضمیمه نمودن اسناد و مدارک لازم جهت اثبات ادعا، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و نسبت به ثبت دادخواست در سامانه الکترونیک قضایی اقدام نماید. از جمله مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست رأی بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری و گواهی ابلاغ آرا می باشد.

در صورت وجود شرایط ذیل دیوان عدالت اداری پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند رأی صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری را ابطال نماید:

1) عدم ابلاغ فرم تخلف ساختمانی به مالک و سازنده یا ذینفع

2) عدم رعایت قوانین و مقررات در صدور رأی

3) ایراد شکلی و ماهیتی در تشکیل کمیسیون یا روند رسیدگی یا رأی اصداری

4) سلب حقوق دفاعی مالک یا سازنده یا ذینفع در روند رسیدگی به پرونده 

5) عدم رعایت مراحل ابلاغ قانونی در طی روند رسیدگی و صدور رأی

6) عدم رعایت مهلت های مقرر قانونی جهت تهیه گزارش ها، رسیدگی کمیسیون و دفاع طرفین (بطور مثال رعایت مهلت یک هفته ای جهت تهیه گزارش توسط شهرداری، مهلت یک ماهه کمیسیون جهت رسیدگی به پرونده، اعطاء مهلت دو ماهه به مالک یا ذینفع جهت تخریب بنا، اعطاء مهلت 10 روز جهت ارائه توضیحات و دفاعیات به مالک یا ذینفع و …)

نکته:  اعضاء کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ها باید متفاوت باشند و چنانچه در هر دو کمیسیون عضو تکراری حضور داشته باشد، از موارد ابطال رأی خواهد بود.

چگونگی درخواست توقف اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری ها:

از آنجایی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری لازم الاجرا می باشد، جهت جلوگیری از اجرای رأی می­بایست هنگام تنظیم دادخواست همزمان با خواسته اصلی ابتدا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در ستون خواسته درج گردد که در صورت وجود شرایط لازم این دستور صادر و طی مهلت مقرر شده جهت رسیدگی و اخذ تصمیم در دیوان عدالت اداری، اجرای رأی متوقف می گردد. البته از آنجایی که صدور این دستور ممکن است منجر به ایجاد خسارات احتمالی گردد، قبل از صدور دستور، تأمین مناسب از شخص خواهان اخذ خواهد شد.

نمونه دادخواست اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری:

خواهان (مشخصات مالک، سازنده یا ذینفع)

خوانده (شهرداری منطقه ای که ملک در آن واقع شده)

خواسته: بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی صادره از کمیسیون شماره —– تجدیدنظر ماده صد شهرداری و سپس نقض آن

دلایل و مستندات:

1- اسناد مالکیت         2- تصویر رأی بدوی و تجدیدنظر و گواهی ابلاغ آن ها

3- پروانه ساخت                                  4- فرم تخلفات اعلامی از سوی شهرداری     

5- مدارک اثبات ادعا (تصاویر بنای احداثی)     6- ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند ؛

با توجه به اسناد و مدارک پیوست اینجانب مالک ششدانگ ملک واقع در نشانی ————– به پلاک ثبتی — فرعی از — اصلی می باشم که اقدام به احداث بنا مطابق با پروانه ساخت صادره از شهرداری نموده ام و نظر به ابلاغ فرم تخلفات به اینجانب، مطابق با تصاویر پیوست تمامی موارد اعلامی رفع گردیده که جهت احراز واقع امر تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را تقاضا دارم.  

علیهذا با عنایت به مراتب معروضه جریمه تعیین شده در رأی صادره از سوی کمیسیون تجدیدنظر با توجه به رفع تمامی تخلفات وجاهت قانونی ندارد لذا بدواً تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی و سپس نقض رأی صادره را استدعا دارم.

اعتراض ثالث نسبت به رأی دیوان عدالت اداری راجع به کمیسیون ماده صد شهرداری

قانون شهر و شهرداری

4.4/5 - (7 امتیاز)

همین حالا تماس بگیرید

سخن آرا با بهترین وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب حقوقی

سلام چطور میتونم کمکتون کنم ؟