دعاوی تجاری ، امور ورشکستگی و شرکت ها

دعاوی شرکت های تجاری ، از دعاوی است که به وسیله وکیل امور تجاری قابل پیگیری می باشد از دعاوی شرکتهای تجاری می توان به اختلافات به وجود آمده بین شرکاء و سهامداران با شرکت ها و اختلافات شرکت ها با اشخاص ثالث ، مسایل مربوط به انحلال ، ورشکستگی ، اعاده اعتبار تجار ، دعاوی مربوط به امور تجاری شرکت ها اشاره کرد. این بنیاد سعی بر آن دارد با به کارگیری وکلای در امور ورشکستگی خدماتی را در جهت حفظ منافع ورشکسته ، سرعت حل و فصل امور ورشکستگی ، کاهش محسوس هزینه های قضایی ، وصول هرچه سریعتر و مطمئن تر مطالبات ورشکسته و همچنین تنظیم قراردادها به نفع تاجر و اعاده اعتبار تاجر ورشکسته و در نهایت بازگرداندن مجدد تاجر به فعالیت های تجاری ارائه نماید

حسابدار
‫0/5 ‫(0 نظر)