داوری و میانجیگری :

یکی از مهمترین دغدغه های طرفین قراردادها انجام حقوق و تکالیف آنان است در حوزه دادرسی مدنی به جهت عدم مواجه شدن طرفین با معضلاتی همچون حجم زیاد دعاوی و اطاله دادرسی در محاکم ، افزایش هزینه های دادرسی ، چند مرحله ایی شدن رسیدگی ها در محاکم ، عدم محرمانگی رسیدگی ها در محاکم و غیره ، از اینرو شیوه ی نوین شبه قضایی یعنی داوری و میانجیگری مرحمی بی نظیر و راهگشا برای شماست . چرا که با اتخاذ این روش حل و فصل اختلافات توسط اشخاص متخصص و مجرب در خصوص موضوعات مربوط بدون شک اجابت کننده ی خواست شما می باشد در واقع همان احقاق حق و عدالت . این بنیاد با بهره مندی از متخصصین امر داوری و میانجیگری درصدد تحقق خواست شماست.

‫0/5 ‫(0 نظر)