جرایم امور ورزشی

اهمیت ورزش و تربیت بدنی که لازمه ی سلامتی و تندرستی در جامعه امروزی می باشد بر هیچکس پوشیده نیست به گونه ای که حتی با غرور ملی نیز پیوند خورده است اما باید دانست که ورزش جدا از خطرات و آسیب ها نمی باشد حقوق و ورزش یا حقوق ورزشی یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حوادث در ورزش می پردازد . به طور کل میتوان گفت منظور از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمام امور ورزش حاکم است . اعم از ورزشکاران ، مدیران فنی ، تماشاگران ، مدیریت ستادی ورزش ، پزشکان ورزشی ، سازندگان لوازم ورزشی و بالاخره کارکنان سازمان های ورزشی . این یک تعریف کلی است ، ظاهراً مهمترین بخش حقوق ورزش ، قواعد و مقررات مرتبط با ورزشکاران و مسئولیتهای ناشی از حوادث ورزش است . این حوادث میتوانند نتایج زیانباری را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بر داشته باشند . این بنیاد با بهره مندی از کارشناسان متخصص امور ورزشی در سطح ملی و یا بین المللی با همکاری کادر حقوقی مجرب و دارای سابقه درخشان سعی در دفاع از حقوق نقش آفرینان عرصه ورزشی نظیر ورزشکاران ، مربیان ، فدراسیون ها و فعالان تجاری در زمینه ورزش و اسپانسرها دارد.

وکیل
‫0/5 ‫(0 نظر)