جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی یکی از چالش های جامعه امروزی در حال توسعه است این دسته از جرائم به معنی رفتار و اعمال مجرمانه ای است که اثرگذاری فراوانی در نظام اقتصادی دارد که از مصادیق آن می توان به پولشویی ، رانت ، احتکار ، اخلال در گمرک ، اخلال در واردات و صادرات ، جعل اسکناس اشاره نمود. مجرمان این قبیل جرایم اموال نامشروع خود را به صورت مشروع ، قانونی و موجه جلوه داده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آحاد جامعه را درگیر خود کرده اند. از این رو این بنیاد در نظر دارد با تیم حقوقی وکلا و کارشناسان مجرب خود زمینه ارتقاء و آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات در جهت گسترش خود نظارتی را فراهم ساخته و در عین حال ضمن تعامل و همکاری با صاحبنظران در حوزه پیشگیری و واکاوی قوانین و مقررات کشوری به مخاطبین خود ارائه طریق نماید .

دلار
‫0/5 ‫(0 نظر)