جرایم رایانه ایی و سایبری

با گسترش شبکه های بین المللی و ارتباطات ماهواره در اواخر دهه ۹۰ ، نسل سوم جرایم رایانه ایی تحت عنوان جرایم سایبری یا مجازی پا به عرصه وجود گذاشت . در این دهه سازمان توسعه اقتصادی اروپا OECD برای نخستین بار لیستی پنجگانه از جرایم رایانه ایی ارائه کرد.

سرعت ، کثرت ، سهولت ارتکاب ، بی مرز بودن ، ناشناختگی ، اتوماتیک بودن ، سهولت سازماندهی و تهاجم از راه دور ، سبب گسترش روزافزون جرایم دیجیتالی گردید . جرایمی با این وسعت و ویژگی های انحصاری ، مستلزم استراتژی ویژه ای در ابعاد مختلف  کنترل ، مدیریت ، پیشگیری و واکنش های کیفری می باشد. این بنیاد ، با وقوف کامل بر تمایز فضای مجازی در مقایسه با بزه های ارتکابی در دنیای واقعی ، رویکردی کاملاً فنی و حقوقی نسبت به این گونه جرایم در پیش گرفته است . لذا ، در این راستا ، ضمن تطبیق خود با آخرین فناوری ها از طریق کارشناسان IT , از دانش متخصصین حقوقی و با تجربه خود نیز بهره جسته تا بدین سان ، پاسخگوی نیازهای مخاطبین خود باشد.

هک
‫0/5 ‫(0 نظر)