امور ثبتی

حفظ امنیت در معاملات و اجرای نظم حقوقی در پرتو قوانین موجود ، یکی از موضوعات حقوقی بسیار خطیر در حوزه مسائل حقوقی می باشد.
 اهمیت حقوقی و اقتصادی امور ثبتی و توجه به این موضوع که یکی از دعاوی مهم دستگاه قضا ، امور راجع به املاک و اسناد می باشد ، ضرورت توجه خاص و ویژه ، به این حوزه را توجیه می نماید . 
یکی از اهداف نظام های ثبتی ، فراهم کردن امنیت معاملات و اطلاع رسانی درباره وضعیت حقوقی امور ثبتی است. 
بر این مبنا ، وسعت دامنه اطلاعات ، سطح دقت و داشتن تجربه در این زمینه ، چشم انداز پیروزی در دعاوی ثبتی را رقم می زند .
 این بنیاد ، ضمن توجه به این ضرورت ها ، نه تنها از وکلا و حقوقدانان متخصص امور ثبتی ، سعی داشته ، نتیجه مطلوب را برای مراجعه کنندگان و مخاطبین خود فراهم سازد .

سند
‫0/5 ‫(0 نظر)