شهرداری

شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی ، نقش حیاتی در امور شهر ایفاء نموده و یکی از ارکان مدیریت سیستم شهری محسوب شده و بر این مبنا ، دارای اختیارات و وظایف مختلف و متعددی می باشد . عدم اطلاع از چگونگی اعمال این وظایف و اختیارات ، سبب شده تا دعاوی متعددی ایجاد شود. دعاوی ساختمانی ، قراردادی و عوارض ، از جمله این دعاوی می باشد . پیچیدگی این دعاوی ، حضور وکیل متخصص با دانش کافی در زمینه قوانین شهرداری و دارای تجربه و سابقه درخشان در این زمینه ، آمادگی خود را در این حوزه اعلام می دارد .

تخریب ویلا
‫0/5 ‫(0 نظر)